Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.

 

VPS 2016-2022 m.
Svencioniu_VPS.pdf (674.02KB)
VPS 2016-2022 m.
Svencioniu_VPS.pdf (674.02KB)

 


Švenčionių miesto vietos plėtros strategija numato:

  • Skatinti verslo plėtrą ir didinti gyventojų įsidarbinimo galimybes Švenčionių mieste.
  • Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją išplečiant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą Švenčionių mieste.
  • ____________________________________________________________________________________________________
  •                                                                         VPS ataskaita už 2016 m.
VPS ataskaita_2016
VPS_ataskaita_1.pdf (453.15KB)
VPS ataskaita_2016
VPS_ataskaita_1.pdf (453.15KB)
VPS ataskaitos tvirtinimo protokolas
VS_protokolas ataskaitos tvirt.pdf (44.88KB)
VPS ataskaitos tvirtinimo protokolas
VS_protokolas ataskaitos tvirt.pdf (44.88KB)

   


VPS 
ataskaita už 2017 m.

 

VPS_2017.pdf (465.23KB)
VPS_2017.pdf (465.23KB)

  

 

  VPS ataskaita už 2018 m.

VPS_2018 .docx (54.4KB)
VPS_2018 .docx (54.4KB)

 


   

VPS ataskaita už 2019 m.

VPS_2019.pdf (1.7MB)
VPS_2019.pdf (1.7MB)

 
___________________________________________________________________

KVIETIMO Nr.2 projektinių pasiūlymų sąrašas

Sąrašas_2.xlsx (20.17KB)
Sąrašas_2.xlsx (20.17KB)_____________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR.2

„ŠVENČIONIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2022 M.“  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS 2019 06 28 (protokolas Nr. VSA-6) Kvietimas Nr.2  1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.


 


Kvietimas Nr.2  1.1.2. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį.


 Kvietimas Nr.2  1.1.3. veiksmas. Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas. Kvietimas Nr.2  1.2.1. veiksmas. Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) užimtumui skatinti.


 Kvietimas Nr.2  1.2.2. veiksmas. Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis).

 
Kvietimas Nr.2  1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas. 

 

Kvietimas Nr.2  2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. 

Kvietimas Nr.2 2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas. 


 
Kvietimas Nr.2  2.1.3. veiksmas Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

Kvietimas Nr.2  2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG. 


 Kvietimas Nr.2  2.2.2. veiksmas. Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz. imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas.   

________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR.1


Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016 - 2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas 2017-05-03 Nr.1   

 
Kvietimas Nr.1  1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

 

Kvietimas 1.1.1
Kvietimas-pagal-1.1.1.docx (75.04KB)
Kvietimas 1.1.1
Kvietimas-pagal-1.1.1.docx (75.04KB)Kvietimas Nr.1  1.1.2. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį.

Kvietimas 1.1.2
Kvietimas-pagal-1.1.2.docx (75.72KB)
Kvietimas 1.1.2
Kvietimas-pagal-1.1.2.docx (75.72KB)Kvietimas Nr.1  1.1.3. veiksmas. Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas. 

Kvietimas 1.1.3
Kvietimas-pagal-1.1.3.docx (75.25KB)
Kvietimas 1.1.3
Kvietimas-pagal-1.1.3.docx (75.25KB)Kvietimas Nr.1  1.2.1. veiksmas. Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) užimtumui skatinti. 

Kvietimas 1.2.1
Kvietimas-pagal-1.2.1.docx (75.36KB)
Kvietimas 1.2.1
Kvietimas-pagal-1.2.1.docx (75.36KB)Kvietimas Nr.1  1.2.2. veiksmas. Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis).

Kvietimas 1.2.2
Kvietimas-pagal-1.2.2.docx (75.84KB)
Kvietimas 1.2.2
Kvietimas-pagal-1.2.2.docx (75.84KB)Kvietimas Nr.1  1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas. 

Kvietimas 1.2.3
Kvietimas-pagal-1.2.3.docx (76.41KB)
Kvietimas 1.2.3
Kvietimas-pagal-1.2.3.docx (76.41KB)Kvietimas Nr.1  2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. 


Kvietimas 2.1.1
Kvietimas-pagal-2.1.1.docx (78.18KB)
Kvietimas 2.1.1
Kvietimas-pagal-2.1.1.docx (78.18KB)Kvietimas Nr.1 2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

Kvietimas 2.1.2
Kvietimas-pagal-2.1.2.docx (78.75KB)
Kvietimas 2.1.2
Kvietimas-pagal-2.1.2.docx (78.75KB)Kvietimas Nr.1  2.1.3. veiksmas.  Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

Kvietimas 2.1.3
Kvietimas-pagal-2.1.3.docx (78.33KB)
Kvietimas 2.1.3
Kvietimas-pagal-2.1.3.docx (78.33KB)Kvietimas Nr.1  2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG.

Kvietimas 2.2.1
Kvietimas-pagal-2.2.1.docx (79.4KB)
Kvietimas 2.2.1
Kvietimas-pagal-2.2.1.docx (79.4KB)Kvietimas Nr.1  2.2.2. veiksmas. Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz. imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas.   

Kvietimas 2.2.2
Kvietimas-pagal-2.2.2.docx (78.44KB)
Kvietimas 2.2.2
Kvietimas-pagal-2.2.2.docx (78.44KB)

               

 

Kvietimo Nr.1 vietos plėtros projektiniai pasiūlymai:

Gautų pasiūlymų sąrašas
Gautų pasiūlymų sąrašas.docx (15.83KB)
Gautų pasiūlymų sąrašas
Gautų pasiūlymų sąrašas.docx (15.83KB)

 

Sąrašas Nr,1
Sąrašas Nr.1.docx (36.87KB)
Sąrašas Nr,1
Sąrašas Nr.1.docx (36.87KB)