Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Mokymai pareiškėjams ir projektų vykdytojams

M O K Y M A I

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų ir vykdytojų atstovams

Mokymų tikslas – suteikti žinias ir gebėjimus, būtinus paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą, pagal veiksmus:

1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

1.1.2. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį.

1.1.3. veiksmas. Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas.

1.2.1. veiksmas. Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų ižimtumui skatinti. 

1.2.2. veiksmas. Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams.

1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų  darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas.

                       Mokymų trukmė – 8 ak. val.            Mokymai vyks 2017 m. gegužės 4 ir 5  d. nuo 9.00 val.

                        Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys

_____________________________________________________________________________________

 

 

MOKYMAI vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų ir vykdytojų atstovams pagal veiksmus:

2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. veiksmas. 

2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

2.1.3. veiksmas.  Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG.

2.2.2. veiksmas. Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz. imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas.

                                  Mokymų trukmė – 8 ak. val.  Mokymai vyks 2017 m. gegužės 9 ir 10  d. nuo 9:00 val.

 Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys

_____________________________________________________________________________________

 2018 m. balandžio 24 d. kviečiame į mokymus  vietos plėtros projektų vykdytojų atstovus pagal 1.1. ir 1.2. uždavinius. 

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys.

Pradžia 9:00. Prašom atsinešti asmeninius kompiuterius. 

__________________________________________________________________________________________________________

Balandžio 25 d. kviečiame į mokymus  vietos plėtros projektų vykdytojų atstovus pagal 2.1. ir 2.2. uždavinius.

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys.

Pradžia 9:00. Prašom atsinešti asmeninius kompiuterius. 

__________________________________________________________________________________________________________