Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Mokymai - 2019

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų ir vykdytojų atstovams

        Švenčionių miesto vietos veiklos grupė (VVG) artimiausiu metu planuoja skelbti kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Švenčionių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 1-ąjį tikslą „Skatinti verslo plėtrą ir didinti gyventojų įsidarbinimo galimybes Švenčionių mieste”.

Ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus VVG organizuoja mokymus. Mokymų metu bus pristatoma: numatomas Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. keitimas, projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas.

Kada: 2019 m. gegužės 16 ir 17 dienomis nuo 9:30 iki 16:45 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Juozas Meldžiukas.

Uždavinys 1.1.Didinti naujų verslo subjektų skaičių ir veikiančių verslų konkurencingumą Švenčionių mieste


Kada: 2019 m. gegužės 28 ir 29 dienomis nuo 9:30 iki 16:45 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Žydrūnas Šipka.

Uždavinys 1.2. “Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui Švenčionių mieste”.

Kviečiame registruotis: 

e. paštu svencioniumiestovvg@gmail.com 

arba tel.: 8 63347040 (pirmininkė Violeta Čepukova)

              8 67840050 (projekto vadovė Vida Rutkovskienė),   

              8 61042645 (administratorė Birutė Borovikienė)

                                      -----------------------------------------------------------------------------------------

       Švenčionių miesto vietos veiklos grupė (VVG) artimiausiu metu planuoja skelbti kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Švenčionių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2-ąjį tikslą: “Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją išplečiant socialinių ir kitų paslaugų spektrą Švenčionių mieste”. Ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus VVG organizuoja mokymus. Mokymų metu bus pristatomas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, finansavimo sąlygų aprašas, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, projektinių pasiūlymų forma ir jos pildymas ir kt.

Kada: 2019 m. birželio 12 ir 14 dienomis nuo 9:30 iki 16:45 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Juozas Meldžiukas.

Uždavinys Nr. 2.1 „Pagerinti esamas ir integruoti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius“

 

Kada: 2019 m. birželio 17 ir 18 dienomis nuo 9:00 iki 16:15 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Žydrūnas Šipka.

Uždavinys Nr. 2.2 “Integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę”

 

Kviečiame registruotis: 

e. paštu svencioniumiestovvg@gmail.com 

arba tel.: 8 63347040 (pirmininkė Violeta Čepukova)

              8 67840050 (projekto vadovė Vida Rutkovskienė),   

              8 65518454 (administratorė Birutė Borovikienė).

_________________________________________________________________________________________

Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams

Kada: 2019 m. liepos 04 ir 09 dienomis nuo 9:00 iki 16:15 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Žydrūnas Šipka.

Būsimų projektų pristatymai (trumpos apžvalgos); būsimų projektų įgyvendinimo rizikos, galimų rizikų įveikimo priemonės ir būdai; būsimų projektų įgyvendinimo veiksmų planų sudarymas.

_____________________________________________________________________________________________________

Mokymai Švenčionių miesto vietos veiklos grupės valdymo organų nariams

Kada: 2019 m. liepos 11 dieną nuo 9:00 iki 16:15 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Mindaugas Kuliavas.

Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos remiami veiksmai, paramos sumos ir intensyvumas, numatomi pasiekti rodikliai;

remiamos veiklos, tikslinės grupės, tinkamos ir netinkamos išlaidos; projektinių pasiūlymų teikimas, vertinimas ir atranka.

_____________________________________________________________________________________

Mokymai - 2018

2018 m. balandžio 24 d. kviečiame į mokymus  vietos plėtros projektų vykdytojų atstovus pagal 1.1. ir 1.2. uždavinius. 

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys.

Pradžia 9:00. Prašom atsinešti asmeninius kompiuterius. 

________________________________________________________________________________________________

Balandžio 25 d. kviečiame į mokymus  vietos plėtros projektų vykdytojų atstovus pagal 2.1. ir 2.2. uždavinius.

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys.

Pradžia 9:00. Prašom atsinešti asmeninius kompiuterius. 

________________________________________________________________________________________________


  Mokymai - 2017

Mokymų tikslas – suteikti žinias ir gebėjimus, būtinus paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą, pagal veiksmus:

1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

1.1.2. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį.

1.1.3. veiksmas. Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas.

1.2.1. veiksmas. Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų ižimtumui skatinti. 

1.2.2. veiksmas. Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams.

1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų  darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas.

                       Mokymų trukmė – 8 ak. val.            Mokymai vyks 2017 m. gegužės 4 ir 5  d. nuo 9.00 val.

 Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys

_____________________________________________________________________________________

 


MOKYMAI vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų ir vykdytojų atstovams pagal veiksmus:

2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. veiksmas. 

2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

2.1.3. veiksmas.  Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG.

2.2.2. veiksmas. Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz. imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas.

                                  Mokymų trukmė – 8 ak. val.  Mokymai vyks 2017 m. gegužės 9 ir 10  d. nuo 9:00 val.

 Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys

_____________________________________________________________________________________

Mokymai - 2018

 2018 m. balandžio 24 d. kviečiame į mokymus  vietos plėtros projektų vykdytojų atstovus pagal 1.1. ir 1.2. uždavinius. 

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys.

Pradžia 9:00. Prašom atsinešti asmeninius kompiuterius. 

________________________________________________________________________________________________

Balandžio 25 d. kviečiame į mokymus  vietos plėtros projektų vykdytojų atstovus pagal 2.1. ir 2.2. uždavinius.

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys.

Pradžia 9:00. Prašom atsinešti asmeninius kompiuterius. 

________________________________________________________________________________________________