Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Čia rasite visą naujausią  ir aktualią informaciją apie mūsų organizaciją, misiją ir veiklą.


Mūsų partneris:

Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė" - partnerė vietos plėtros projekte Sustiprinti jauno verslo subjektai Švenčionių mieste“ (NR. 08.6.1-ESFA-V-927-01-0282), kurį vykdo UAB "BALTIC WEB STUDIO".

Smulkus ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtra yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonominės politikos krypčių. Deja, verslo kūrimas ir plėtra Švenčionyse yra sudėtingas.
Projekto tikslas – skatinti verslo plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.
Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – suteikti pagalbą verslo pradžiai Švenčionių mieste.
Uždavinio įgyvendinimui numatomos veiklos:
- mokymų aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;
- konsultavimas ir mentorystė jauno verslo subjektams;
- verslo pradžiai reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.
Planuojamas dalyvių skaičius – 5  jauno verslo subjektai, juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys (dirbantys savarankiškai), kurių veiklos vykdymo vieta yra Švenčionių mieste.
Siekiami rezultatai:
- suorganizuotos 5 mokymų sesijos po 2 dienas (1 mokymų dienos trukmė - 8 ak. val.). Mokymai skirti asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui;
- suteikta 100 valandų konsultacijų. Konsultacijos skirtos suteikti pagalbą randant tiekėjus ir klientus, suteikti metodinę pagalbą mokestiniais ir teisiniais klausimais, pagalba išorinių finansavimo šaltinių paieškai, licencijavimui, atitikties priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams;
- jauno verslo subjektams suteikta įranga verslo pradžiai. 


 

 Asociacijos "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė" nariai:

2015 m. birželio 29 d. pasirašyta asociacijos steigimo sutartis

3 steigėjai ir nariai:

 • - Švenčionių rajono savivaldybė
 • - Švenčionių krašto verslininkų asociacija
 • - Jėgos sporto šakų klubas "Grifas"
 • Asociacijos pirmininkė Violeta Čepukova 

Valdybos nariai:

 • - Vaida Babrauskienė
 • - Arūnas Čenkus
 • - Dainius Juodgudis
 • - Jolita Masevičienė
 • - Vaidas Petkevičius
 • - Kęstutis Savickas
 • - Aušra Šinkūnienė
 • - Andrius Urbanavičius
 • - Violeta Čepukova

Norite tapti VVG nariu?

Švenčionių miesto VVG nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ir veikla vykdoma Švenčionių mieste.

Prašymus tapti Švenčionių miesto VVG nariais su žemiau nurodytais priedais prašome teikti Švenčionių miesto VVG pirmininkui adresu Vilniaus g. 19 Švenčionys arba siųsti el. p.: svencioniumiestovvg@gmail.com.

 Kartu būtina pridėti:

-   juridinio asmens aukščiausio valdymo organo sprendimo tapti Asociacijos "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"  nariu ir atstovo delegavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (visuotinio narių/kolegialaus valdymo organo susirinkimo protokolą/protokolo išrašą, akcininkų sprendimą ir pan.)

juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

-       juridinio asmens įstatų kopiją. 

Prašymas tapti VVG nariu
Prašymas tapti VVG nariu.docx (15.99KB)
Prašymas tapti VVG nariu
Prašymas tapti VVG nariu.docx (15.99KB)