Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Čia rasite visą naujausią  ir aktualią informaciją apie mūsų organizaciją, misiją ir veiklą.


Mūsų partneris:

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė 2020 m. birželio 3 d. patvirtino priemonės Nr.08.6.1-ESFA-T-927 "Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo aprašo (toliau-PFSA) pakeitimus.

VVG pareiškėjams svarbiausi pakeitimai:

- 10.2.1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų, mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma;

- 10.2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas (kursų organizavimas), neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrustės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);

- 10.3.1. gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis švietimas, mokymas (kursų, seminarų organizavimas) siekiant paskatinti juos pradėti verslą);

- 10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo (kursų, seminarų organizavimas), neformaliojo švietimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

- vykdant Aprašo 10.3.1.nurodytas veiklas - darbingi gyventojai.

Tam, kad šiais pakeitimais galėtų pasinaudoti VVG teritorijos projektų pareiškėjai ir vykdytai, būtina inicijuoti esminį Strategijos keitimą - pakeisti Vietos plėtros strategijos  įgyvendinimo veiksmų plane nurodytus I tikslo veiksmų formuluotes. 

Vietos plėtros projektų pareiškėjus ir vykdytojus prašome atvykti į susitikimą adresu Vilniaus g.19 Švenčionys rugpjūčio 19 d. 15 val.

 

 

 Asociacijos "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė" nariai:

2015 m. birželio 29 d. pasirašyta asociacijos steigimo sutartis, 3 steigėjai ir nariai:

- Švenčionių rajono savivaldybė

- Švenčionių krašto verslininkų asociacija

- Jėgos sporto šakų klubas "Grifas"

Asociacijos pirmininkė Violeta Čepukova 

Valdybos nariai:

- Vaida Babrauskienė

- Arūnas Čenkus

- Dainius Juodgudis

- Jolita Masevičienė

- Vaidas Petkevičius

- Kęstutis Savickas

- Aušra Šinkūnienė

- Andrius Urbanavičius

- Birutė Valatkienė


Norite tapti VVG nariu?

Švenčionių miesto VVG nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ir veikla vykdoma Švenčionių mieste.

Prašymus tapti Švenčionių miesto VVG nariais su žemiau nurodytais priedais prašome teikti Švenčionių miesto VVG pirmininkui adresu Vilniaus g. 19 Švenčionys arba siųsti el. p.: svencioniumiestovvg@gmail.com.

 Kartu būtina pridėti:

-   juridinio asmens aukščiausio valdymo organo sprendimo tapti Asociacijos "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"  nariu ir atstovo delegavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (visuotinio narių/kolegialaus valdymo organo susirinkimo protokolą/protokolo išrašą, akcininkų sprendimą ir pan.)

juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

-       juridinio asmens įstatų kopiją. 

Prašymas tapti VVG nariu
Prašymas tapti VVG nariu.docx (15.99KB)
Prašymas tapti VVG nariu
Prašymas tapti VVG nariu.docx (15.99KB)